• Kursavgift och hyra av instrument

  Enskild undervisning Instrument: 750:-/ termin
  Sång: 750:- / termin
  FU-förberedande kurs
  i musik åk 2: 0:-/termin

  Gruppundervisning
  Dans: 750:-/ termin
  Teater: 750:-/ termin

  För vuxna:
  Kör: 250:- / termin
  Enskild lektion: 200:- / lektion
  (endast i mån av plats)

  Instrumenthyra: 300:- / termin

  Prova 2 ggr. gratis !
  Efter 3:e lektionen utgår debitering.

 • Garantitid

  Vi garanterar minst 25 lektioner per läsår. Eleven får oftast fler lektioner.

  Det innebär att det är viktigt att meddela sin lärare om man inte kan komma.

  Inställd lektion, pga t e x egen sjukdom eller friluftsdagar tas inte igen.

 • Syskonrabatt

  Betala för 2 syskon.
  3:e spelar gratis.