• Körskola

  Kören Gangs'n Voices tillhör Kulturskolan skolan och är en kör för blandade åldrar med en blandad repertoar. Om du tar sånglektioner i Kulturskolan är du välkommen att delta i kören kostnadsfritt (viss sångvana krävs). Kören deltar i minst en konsert/termin.

  Måndagar:: Kl.18.30 19.30
  (Himmilsgården alt. Djuråsskolans musiksal)
  Övningar 12 ggr/termin.
  Ledare: Petra Kvännå

 • Sångundervisning

  Från åk 7:
  Möjlighet att välja solosång.
  Information skickas till alla.
  Begränsat antal platser!

 • Sångensemble

  Sång i liten grupp. Kul och utvecklande! Gruppen deltar i minst en konsert/termin. Du som tar sånglektioner i Kulturskolan är välkommen att delta i detta kostnadsfritt.

  Måndagar: Kl. 16.00-17.00
  (Djuråsskolans sångstudio)
  Övningar 12 ggr/termin
  Ledare: Petra Kvännå