Gagnef Open (Kultur och integration)

Musik & Dansskolan i Gagnef vill att alla nyanlända ska få ta del av musik och kultur. Ett målinriktat arbete har påbörjats för att sprida detta till alla som bor i Gagnef Kommun och som vill delta i verksamheten.